इंटरनेट वरील सगळ्यात मोठा संभोग कथांचा साठा, मराठी-सेक्स-स्टोरीस

Welcome to Marathi Sex Stories - मराठी-सेक्स-स्टोरीस.

There are 213 published stories and 289 registered authors in our indian sex stories archive.

Most Recent Stories

आशाचे मोठे नितंब

जिभल्या चाटत मी तिच्या योनीत माझा लंड आरपार घुसवला. आवाज न करता मी तिच्यात खोलवर माझा लंड घुसवत होतो. आता माझा फवार उढणार हे लक्षात येताच मी गचागच दणके देत आशाच्या मस्तवान भोकात चीलकांडी उडवली.

मीराच्या भावना

किशोर माझ्या छातीपासून योनी पर्यंत हात फिरवू लागला. माझ्या अंगावर रोमच उभे राहू लागले. हात फिरवत फिरवत त्याने माझ्या योनीत बोटे घातली आणि आत बाहेर करू लागला. माझे कडक पुष्ट उरोज कुरवाळू लागला.

माझी मांसल म्हेवणी

तिची पहिलीच वेळ असल्याने ती ओरडत होती. मी बाकीचा काहीही विचार न करता तिला फक्त झवत होतो. बराच वेळ केले व माझ्या लवड्यातून पाणी गाळले. पण तिची पुची काय शांत झाली न्हवती. तिने माझा लहान झालेला लवडा पुन्हा तोंडात घेऊन चोखू लागली

मांसल इराणी बाई

January 16, 2013 | Author: | Posted in अनोळखी संभोग

माझा दांडा ताठ झाला होता. डोळ्या पुढे अंधारी आल्यासारखे वाटू लागले होते. तिच्या अम्म्याना हात लागताच खूप मस्त वाटले. मोठे मोठे तिचे उरोज दाबू लागलो. भरगच्च शरीर दाबताना मऊ मऊ लागत होते. हळूच मी तिच्या साडीतून आत हात घातला.

माधुरीची साडी

January 9, 2013 | Author: | Posted in छोटी कथा

रस्ता निर्मनुष्य झाला होता. चंद्राचा पंधरा शुभ्र प्रकाश पडला होता. मधूनच वार्याच्या थंड लहरींनी अंगावर शहरे येत. अशावेळी ती मला केटून चालण्याचा प्रयत्न करी. तिचा उबदार स्पर्श ! आपण स्वर्गात असून एखाद्या अपसरे बरोबर फिरत आहोत

भारतीय मसाला वासनेचा

ती म्हणाली नुसते माझ्याकडे बघताय मला खाऊन टाका कि हि संधी सोडू नका. तो तिच्या बोलण्याचा अर्थ समजला. त्याने अंडर वेयर काढली तिने झपाट्याने त्याचे लिंग हातात घेतले. वा वा इतके मोठे लिंग मी कधी पहिले नव्हते. तिने पटकन विनुचे लिंग आपल्या तोंडात घेतले आणि चोखायला लागली.

गरमागरम भारतीय नारी

December 26, 2012 | Author: | Posted in शेजार्या सोबत संभोग

मऊ लाल लाल ओठ माझ्या ओठात आले होते माझा आनंद गगनात मावत नव्हता. हळूच तिच्या मानेवरून हात फिरवत हळू हळू तिच्या उरोजांकडे नेला. मोठे मोठे उरोज अगदी उठून दिसत होते ब्लाउज मधून

म्हेवनिशी भावना

माझे हात मी तिच्या गळ्यात घातले अलगद हातांची मिठी घातली. मी तिचे पाठीवर हात फिरवू लागलो. तिने माझे पाठीवर हात ठेवले मी तिच्या डोक्यावर दाबून तिला माझे लवड्या वर घेतले.

रखेली ची देशी कथा

December 22, 2012 | Author: | Posted in धोका

माणिक शेठ गोविंदाच्या समोरच म्हणाला. ये…गंगू चल लवकर तुला भोगायला दुपार पासूनच माझे मन तगमगतय. पुन्हा येऊ नका असे सांगितले होते ना मी? तुझ्या या मर्दाने माझ्याकडून मोजून पाचशे रुपये घेतले आहेत.

दोघांची भारतीय नशा

December 20, 2012 | Author: | Posted in कॉलेज संभोग

तिची मदमस्त योनी पाहून त्याचा लवडा टना टना नाचू लागला. त्याने सुनीताला उताणी झोपवली व आपला लवडा तिच्या पुचीवर टेकवला आणि आत सरू लागला पण निसटला मग त्याने विचार केला कि पहिला तोंडात दिला तर चोखायला!

Advertisement