इंटरनेट वरील सगळ्यात मोठा संभोग कथांचा साठा, मराठी-सेक्स-स्टोरीस
Home » Archive for the ‘नातेवाईकांमध्ये संभोग संबंध’ Category
Sort by:

आशाचे मोठे नितंब

जिभल्या चाटत मी तिच्या योनीत माझा लंड आरपार घुसवला. आवाज न करता मी तिच्यात खोलवर माझा लंड घुसवत होतो. आता माझा फवार उढणार हे लक्षात येताच मी गचागच दणके देत आशाच्या मस्तवान भोकात चीलकांडी उडवली.

मीराच्या भावना

किशोर माझ्या छातीपासून योनी पर्यंत हात फिरवू लागला. माझ्या अंगावर रोमच उभे राहू लागले. हात फिरवत फिरवत त्याने माझ्या योनीत बोटे घातली आणि आत बाहेर करू लागला. माझे कडक पुष्ट उरोज कुरवाळू लागला.

माझी मांसल म्हेवणी

तिची पहिलीच वेळ असल्याने ती ओरडत होती. मी बाकीचा काहीही विचार न करता तिला फक्त झवत होतो. बराच वेळ केले व माझ्या लवड्यातून पाणी गाळले. पण तिची पुची काय शांत झाली न्हवती. तिने माझा लहान झालेला लवडा पुन्हा तोंडात घेऊन चोखू लागली

भारतीय मसाला वासनेचा

ती म्हणाली नुसते माझ्याकडे बघताय मला खाऊन टाका कि हि संधी सोडू नका. तो तिच्या बोलण्याचा अर्थ समजला. त्याने अंडर वेयर काढली तिने झपाट्याने त्याचे लिंग हातात घेतले. वा वा इतके मोठे लिंग मी कधी पहिले नव्हते. तिने पटकन विनुचे लिंग आपल्या तोंडात घेतले आणि चोखायला लागली.

म्हेवनिशी भावना

माझे हात मी तिच्या गळ्यात घातले अलगद हातांची मिठी घातली. मी तिचे पाठीवर हात फिरवू लागलो. तिने माझे पाठीवर हात ठेवले मी तिच्या डोक्यावर दाबून तिला माझे लवड्या वर घेतले.

दीर वहिनी कथा

तसा त्याचा ताठरलेला सोटा बाहेर आला. माझी हि साथ मिळते म्हंटल्यावर शैलेश खूपच चवताळून गेला व त्याचा हुरूप वाढला व माझ्या निताम्बाचे चावा घेत मझी योनी कडा बाजूला सरून माझ्या योनीच्या पाकळ्या वरून बोट घासू लागला मी त्या प्रणय सुखात बुडून गेले.

मावशीसोबतचा माझा संभोग अनुभव

मग मी तिथेच बसलो आणि माझे डोके खाली घातले आणि जमिनीकडे पाहत राहिलो. “तुझ्या ह्या वयात हे सर्व नैसर्गिक आहे. ”
मी त्यांच्या कडे पाहत राहिलो ………………… परंतु तू हे सर्व गुपित ठेवले पाहिजेस……….. आणि त्यांनी स्वताचे कपडे काढावयास सुरुवात केली.

फार वर्षांच्या खंडानंतर नवीन आयुष्य

त्याला स्वताच्या बोटाच्य बाजूला एक आकुंचन जाणविले. मग त्याने विचारले तुला कसे वाटत आहे आणि ते सर्व खूप छान होते. मग तिने पाणी सोडले आणि ते खूप समाधान देणारे होते, तिने बर्याच वर्षांनी हे सर्व अनुभवे होते.

माझी साली नयन

माझे नाव निलेश, मी एक लग्न झालेला माणूस आहे. मी मुळचा बंगलोर मधील राहणारा आहे. माझे शरीर पिळदार आणि कॉक ७ इंच लांब आहे. माझ्या पत्नी चे नाव संजना आणि ती सुधा एक गरम आणि कामुक स्त्री आहे. आणि आम्ही आमचे वैवाहिक आयुष्य खूप चांगल्या पद्धतीने घालवितो. माझी पत्नी एका विदेशी कंपनी मध्ये काम करते, …

दिराबद्द्लचे माझे आकर्षण

त्याने माझे केस धरले आणि लंड तोंडात खूप आत घालू लागला. ते सर्व माझ्या अपेक्षेपेक्षा जास्त होते. आणि मी तो लंड तोंडात पूर्णपणे घेतला आणि त्याला
खूप जोरात चोखू लागले.

Advertisement